Kadra pedagogicznaKadra pedagogiczna

Zespół Przedszkolno - Żłobkowy Bajkowy Pałac do przede wszystkim młoda i wykształcona kadra pedagogiczna, która wspomaga rozwój emocjonalny dzieci, zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz uczy tolerancji i współżycia w grupie.

     

  • mgr Krygier Zofia - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego
  • mgr Czechowicz Agata - nauczyciel gr. 4-5 latków (muzyka-rytmika, język migowy, zajęcia logopedyczne)
  • mgr Kasiorek Paulina -wychowawca/opiekun żłobka  
  • mgr Gawrońska Izabella- wychowawca/opiekun żłobka 
  • mgr Kostrzak Zofia - nauczyciel gr. 4-5 latków
  • mgr Derucka Anita  – wychowawca/opiekun