Ramowy plan dniaRamowy plan dnia

RAMOWY  PLAN  DNIA DLA „BAJKOWEGO PAŁACU

6:40 – 8:3o Schodzenie się dzieci do przedszkola - podejmowanie zabaw według własnej inwencji w kącikach zainteresowań i edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno- manipulacyjna, gry, układanki i zabawy stolikowe, zabawy integrujące grupę, a także ze śpiewem i przy muzyce, wykonywanie zadań indywidualnych, działania nauczyciela o charakterze stymulacyjnym, wyrównawczym i obserwacyjnym, rozmowy z rodzicami.
8:3o – 8:45 Zajęcia dodatkowe – rytmika / ekologia
8:45 – 9:oo Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.
9:oo – 9:3o  Śniadanie – doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, nauka i doskonalenie etapów mycia rąk i zębów.
9:3o -  9:4o Zajęcia dodatkowe – język angielski / język niemiecki
9:3o – 10:oo Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą realizowana w korelacji z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe – zgodnie z programami własnymi.
10:oo – 11:oo Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zainteresowania dziecka.
Zajęcia indywidualne; logopedia, terapia, arteterapia. Ćwiczenia dostosowane do możliwości, praca stymulująca.
11:oo – 11:15 Zajęcia dodatkowe – język migowy
11:15 – 11:5o Pobyt na świeżym powietrzu – przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w naturalnym środowisku, gry i zabawy ruchowe, zabawy dowolne, prace porządkowe.
12:oo – 12:3o Obiad - doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania , nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania sztućcami, wyrabianie nawyków i czynności, kulturalnych, higienicznych związanych z samoobsługą dzieci.
12:4o – 14:oo Odpoczynek – drzemka dla chętnych, zabawy z ulubioną przytulanką, słuchanie bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, nagrań muzycznych i słuchowisk z płytoteki dziecięcej.
14:oo – 14:3o Podwieczorek – doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków i czynności samoobsługowych.
14:3o – 14:5o Dowolna działalność dzieci, słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, zabawy w sali lub na powietrzu.
14:5o – 17:0o Rozchodzenie się dzieci do domu – tworzenie okazji do działań twórczych oraz aktywności ruchowej, praca indywidualna, zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacje pedagogiczne, podsumowanie wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty z rodzicami.